PROTECCIÓ DE DADES CANNONTEX 2000, S.A.

L’empresa garanteix als usuaris de la pàgina web que compleix el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, i que ha establert les mesures de seguretat exigides per les lleis i reglaments destinats a preservar el secret, la confidencialitat i la integritat en el tractament de les vostres dades personals. Aquestes dades personals seran utilitzades en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la protecció de dades de caràcter personal. La recollida i el tractament de les dades personals sol·licitades té com a finalitat l’atenció a l’usuari, tant administrativa com comercial. CANNONTEX 2000, S.A. es compromet a guardar la màxima reserva, secret i confidencialitat sobre la informació de les dades personals que teniu a la vostra disposició. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si a CANNONTEX 2000, SA estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits.

AVÍS LEGAL LSSI – CE

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), l’entitat CANNONTEX 2000, S.A. us informa que és titular del lloc web. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la Llei esmentada, informa de les dades següents: El titular d’aquest lloc web és:

CANNONTEX 2000, S.A.
NIF: A58080474
Domicili social: AVINGUDA JOSEP ANSELM CLAU 103 · EL PRAT DE LLOBREGAT 08820 BARCELONA, ESPANYA

USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest portal us atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús reflectides aquí. Les condicions esmentades són aplicables independentment de les condicions generals de contractació que, si s’escau, resultin de compliment obligat.

ÚS DEL PORTAL

La pàgina web proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, els continguts) a Internet pertanyents a CANNONTEX 2000, S.A. o als seus llicenciants a què l’USUARI pugui tenir accés. L´USUARI assumeix la responsabilitat de l´ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre, l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que CANNONTEX 2000, S.A. ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a:

  1. Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l’ordre públic.
  2. Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.
  3. Provocar danys en els sistemes físics i lògics de CANNONTEX 2000, S.A., dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
  4. Intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic daltres usuaris i modificar manipular els seus missatges. CANNONTEX 2000, S.A. es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, segons ell, no resultaran adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, CANNONTEX 2000, S.A. no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

CANNONTEX 2000, S.A. serà titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes dordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.).Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, a qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de CANNONTEX 2000, SA L’USUARI es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de CANNONTEX 2000, S.A. Podreu visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de CANNONTEX 2000, S.A.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

CANNONTEX 2000, S.A. no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts , malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

MODIFICACIONS

CANNONTEX 2000, S.A. es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d’aquesta com la forma com aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal portal.

ENLLAÇOS

En cas que a la pàgina web es disposessin enllaços o hipervincles feia altres llocs d’Internet, CANNONTEX 2000, S.A. no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas CANNONTEX 2000, S.A. assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs de Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D’EXCLUSIÓ

CANNONTEX 2000, S.A. es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

GENERALITATS

CANNONTEX 2000, S.A. perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que lepueden correspondre en dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

CANNONTEX 2000, S.A. podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les condicions esmentades anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins degudament publicades. que siguin modificades per altres.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre CANNONTEX 2000, S.A. i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutadania anteriorment indicada.